หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ขอเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปี 2560  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (100,000) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
     1.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560
     2.โครงการก่อสร้างห้องสุขาชายหญิง องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.80 เมตร สูง 3.00 เมตร
     3.โครงการย้ายถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องดูดน้ำ บริเวณบ้านนางทองนาค ศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 11.10 น. โดย คุณ ชัยยุทธ บุตรดี

ผู้เข้าชม 383 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ต.ซับจำปา
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ๑๕๒๓๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖-๗๘๘-๑๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 1,824,783 เริ่มนับ 10 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com